1 Tm 5,15

Sprawa wdów*
5 15 Już bowiem, niektóre zeszły z drogi prawej [idąc] za szatanem.


Przypisy

5,3 - -16 Kościół pierwotny otaczał wdowy szczególną opieką. Mowa tu o trzech ich rodzajach: 1. mających rodziny, 2. pozbawionych opieki, 3. spełniających funkcje w gminie chrześcijańskiej

Zobacz rozdział