1 Krl 1,16

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Spisek Adoniasza, udaremniony przez proroka Natana
1 16 Następnie Batszeba uklękła i oddała pokłon królowi, a król ją zapytał: «Czego chcesz?»


Zobacz rozdział