1 Krl 10,9

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Odwiedziny królowej Saby*
10 9 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości».


Przypisy

10,1 - Por. 2 Krn 9,1-12.

Zobacz rozdział