1 Krl 17,1-6

CZASY ELIASZA
Dwuletnia susza w królestwie Achaba
17 1 Prorok Eliasz* z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem». 2 Potem Pan skierował do niego to słowo: 3 «Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku* Kerit, który jest na wschód od Jordanu. 4 Wodę będziesz pił z potoku, krukom* zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». 5 Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. 6 A kruki* przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem*, a wodę pijał z potoku.


Przypisy

17,1 - Hebr. Elijahu (= Bogiem moim jest Jahwe). Tekst popr.
17,3 - Potoki Ziemi Świętej tworzą: (erozja) głębokie wąwozy (por. w. 5).
17,4 - Inni popr.: "Arabom"
17,6 - "Kruki" inni popr.: "Arabowie"; "wieczorem" - popr. wg LXX.

Zobacz rozdział