1 Krl 6,26

BUDOWLE SALOMONA
Budowa świątyni
6 26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła dziesięć łokci.


Zobacz rozdział