1 Krn 16,12

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 12 Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego.


Zobacz rozdział