1 Krn 9,30-35

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Mieszkańcy Jerozolimy
9 30 A synowie kapłanów przyprawiali pachnące mieszanki do balsamów. 31 Mattitiasz, spośród lewitów, ten, który był pierworodnym Szalluma Korachity, miał sobie powierzony stały wypiek ciasta na ofiary*. 32 Spośród synów Kehata, spośród ich braci, niektórzy mieli za zadanie układać chleby pokładne w każdy szabat. 33 A ci, którzy byli śpiewakami, naczelnikami rodzin lewickich, pozostawali w komnatach wolni od innych zajęć, ponieważ dniem i nocą przypadała na nich służba. 34 Ci byli naczelnikami rodów lewickich według swego pokrewieństwa, a mieszkali w Jerozolimie.
Ród Saula*
35 W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon i Jejel, a imię żony jego było Maaka.


Przypisy

9,31 - Por. Kpł 2,4-7; Kpł 6,14; Kpł 7,9.
9,35 - Powtórzenie 1 Krn 8,29-38.

Zobacz rozdział