1 Krn 9,37

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Ród Saula*
9 37 Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot.


Przypisy

9,35 - Powtórzenie 1 Krn 8,29-38.

Zobacz rozdział