1 Mch 13,45

SZYMON
Zdobycie Gezer i Akry
13 45 Mieszkańcy miasta razem ze swoimi żonami i dziećmi wchodzili na mury, rozdzierali szaty, krzyczeli i błagali Szymona, żeby im podał prawicę.


Zobacz rozdział