1 Mch 2,47

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Działalność Matatiasza
2 47 Prześladowali synów pychy*, a szczęście sprzyjało ich postępowaniu.


Przypisy

2,47 - Syryjczyków.

Zobacz rozdział