1 Mch 2,61

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Śmierć Matatiasza
2 61 Tak możecie przejść myślą jedno pokolenie po drugim i przekonacie się, że nie zawiedzie się ten, kto w Nim pokłada swe nadzieje.


Zobacz rozdział