1 Mch 7,35

JUDA MACHABEUSZ
Nikanor w Judei
7 35 a nawet pełen gniewu przysiągł: «Jeżeli w tej chwili Juda razem ze swoim wojskiem nie zostanie wydany w moje ręce, spalę tę świątynię, gdy szczęśliwie powrócę». I wyszedł z wielkim gniewem.


Zobacz rozdział