1 P 5,5b-9

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 5,5b
Zachęta dla duszpasterzy
5 5 Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!
Napomnienia końcowe
Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje*. 6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. 7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego*, gdyż Jemu zależy na was. 8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.


Przypisy

5,5 - Prz 3,34 (LXX).
5,7 - Ps 55[54],23.

Zobacz rozdział