1 Tes 2,11-12

O działalności Apostoła w Tesalonice
2 11 Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci*, 12 abyście postępowali w sposób godny Boga*, który was wzywa do swego królestwa i chwały.


Przypisy

2,11 - Por. Dz 20,31.
2,12 - Por. Ef 4,1; Flp 1,27.

Zobacz rozdział