1 Tes 5,2b.6.8

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 5,2b
Niespodziane nadejście dnia ostatecznego
5 2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy*. 6 Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! 8 My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia*.


Przypisy

5,2 - Por. Mt 24,43nn; 2 P 3,10; Ap 3,3; Ap 16,15.
5,8 - Iz 59,17; Ef 6,14.17.

Zobacz rozdział