1 Tm 2:11-14

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy
2 11 Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. 12 Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam* ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. 13 Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. 14 I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.


Przypisy

2,12 - Zob. przypis do 1 Kor 14,34n.

Zobacz rozdział