1 Tm 4,13

Jak zachować powagę pasterską?
4 13 Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki.


Zobacz rozdział