2 Krl 11,12

OD PANOWANIA ATALII DO ŚMIERCI ELIZEUSZA
Dzieje Atalii (841-835)*
11 12 Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i [wręczył] świadectwo*; ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: «Niech żyje król!»


Przypisy

11,1 - Por. 2 Krn 22,10-23,21.
11,12 - Zapewne aluzja do Wj 25,16; Pwt 17,18-20. Inni wolą: "protokół królewski". Na podstawie 2 Sm 1,10 można tu poprawić na "naramienniki". Inni: "łańcuszki" - insygnia królewskie.

Zobacz rozdział