2 Krn 10,2

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rozłam królestwa za Roboama*
10 2 Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata - a przebywał on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem - i wrócił z Egiptu.


Przypisy

10,1 - Por. 1 Krl 12,1-19 z przypisami.

Zobacz rozdział