2 Krn 27,3

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Jotama*
27 3 On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu.


Przypisy

27,1 - Por. 2 Krl 15,32-38.

Zobacz rozdział