2 Krn 34,21

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Wyrocznia Chuldy*
34 21 «Idźcie radzić się Pana co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi, bo wielki gniew Pana zapłonął* nad nami z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów Pańskich, aby spełniać wszystko, jak jest napisane w tej księdze».


Przypisy

34,20 - Por. 2 Krl 22,11-20.
34,21 - Popr. wg 2 Krl 22,13.

Zobacz rozdział