2 Krn 36,5-8

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Joachaz i Jojakim*
36 5 W chwili objęcia rządów Jojakim miał dwadzieścia pięć lat i rządził jedenaście lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego. 6 Przeciw niemu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakuł go w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić do Babilonu. 7 Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni Pańskiej i złożył je w swym pałacu w Babilonie. 8 Pozostałe zaś dzieje Jojakima, obrzydliwości, jakie popełnił, i to, co znaleziono przeciw niemu, zostało zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Syn jego Jechoniasz* został w jego miejsce królem.


Przypisy

36,1 - (2 Krn 36,1-10) - Por. 2 Krl 23,30-24,5; wraz z przypisami.
36,8 - "Jechoniasz" - hebr. ma tu formę imienia "Jojakin".

Zobacz rozdział