2 Krn 5,1

SALOMON
Przeniesienie Arki Przymierza*
5 1 Tak ukończono całą robotę, której dokonał Salomon w świątyni Pańskiej. Potem Salomon wniósł i umieścił w skarbcu domu Bożego święte dary swego ojca Dawida: srebro, złoto i wszystkie sprzęty.


Przypisy

5,1 - (2 Krn 5, 1-14) - Por. 1 Krl 8,1-13.

Zobacz rozdział