2 Mch 4,45

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Lizymach i Menelaos
4 45 Menelaos widząc, że jest zgubiony, obiecał Ptolemeuszowi, synowi Dorymenesa, wielką sumę, aby ułagodzić króla.


Zobacz rozdział