2 Sm 14,27

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ułaskawienie Absaloma
14 27 Absalomowi urodziło się trzech synów i jedna córka. Nazywała się Tamar. Była to kobieta o pięknym wyglądzie.


Zobacz rozdział