2 Tm 2,11

Trudzić się po żołniersku!
2 11 * Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.


Przypisy

2,11 - nn Podobnie jak w 1 Tm 3,16; 1 Tm 6,15n jest to urywek hymnu z liturgii chrzcielnej.

Zobacz rozdział