2 Tm 2,8

Trudzić się po żołniersku!
2 8 Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych.


Zobacz rozdział