2 Tm 4,12

Ostatnie zlecenia i wiadomości
4 12 Tychika zaś posłałem do Efezu.


Zobacz rozdział