2 Tm 3,15

Trwać w powołaniu!
3 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.


Zobacz rozdział