2 Tm 1,7

O męstwie w głoszeniu Ewangelii
1 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.


Zobacz rozdział