2 Tm 4,14

Ostatnie zlecenia i wiadomości
4 14 Aleksander*, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków*.


Przypisy

4,14 - "Aleksander" - por. 1 Tm 1,20; "jego uczynków" - Ps 28[27],4.

Zobacz rozdział