2 Tm 2,5

Trudzić się po żołniersku!
2 5 Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeżeli walczył przepisowo.


Zobacz rozdział