2 Tm 4,8

Apostoł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
4 8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.


Zobacz rozdział