2 Krn 21,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zbrodnie Jorama i kara za nie
21 5 * Joram miał trzydzieści dwa lata w chwili objęcia rządów i osiem lat panował w Jerozolimie.


Przypisy

21,5 - Por. 2 Krl 8,16-24.

Zobacz rozdział