2 Krn 28,14

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Wystąpienie proroka Odeda
28 14 Żołnierze uwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem.


Zobacz rozdział