2 Krn 3,3

SALOMON
Budowa świątyni i jej wystrój*
3 3 Wymiary dla budowy domu Bożego, dane przez Salomona, były następujące: długość w mierze starożytnej sześćdziesiąt łokci, szerokość - dwadzieścia łokci.


Przypisy

3,1 - Por. 1 Krl 6 z przypisami.

Zobacz rozdział