2 Krn 36,14-16

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Sedecjasz i koniec monarchii*
36 14 Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. 15 Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia* wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. 16 Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia.


Przypisy

36,11 - Por. 2 Krl 24,18nn; Jr 37-39; Jr 52,1nn.
36,15 - Dosł.: "wcześnie i późno".

Zobacz rozdział