2 Krn 9,12

SALOMON
Odwiedziny królowej Saby*
9 12 Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko to, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, więcej niż to, co sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swą świtą.


Przypisy

9,1 - Por. 1 Krl 10,1-13 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział