2 Mch 10,2

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Oczyszczenie świątyni*
10 2 znieśli ustawione na placu przez obcokrajowców ołtarze i gaje.


Przypisy

10,1 - Por. 1 Mch 4,36-61. Samo oczyszczenie świątyni nastąpiło w rzeczywistości przed śmiercią Antiocha IV Epifanesa.

Zobacz rozdział