2 Mch 10,38

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Walki z Tymoteuszem
10 38 Kiedy zaś tego dokonali, hymnami i pieśniami dziękczynnymi wychwalali Pana za to, że tak mocno wspomógł Izraela i że dał im zwycięstwo.


Zobacz rozdział