2 Mch 11,13

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa Lizjasza*
11 13 Nie był on jednak pozbawiony rozumu, a rozważając klęskę, którą poniósł, doszedł do przekonania, że Hebrajczycy niezwyciężeni są dlatego, że potężny Bóg jest ich sprzymierzeńcem*. Posłał więc,


Przypisy

11,1 - (2 Mch 11, 1-15) - Por. 1 Mch 4,27-35.
11,13 - Por. 1 Mch 6,57-61.

Zobacz rozdział