2 Mch 15,34

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Śmierć Nikanora i ustanowienie święta*
15 34 Wszyscy zaś pod niebiosa wysławiali Pana, który się wspaniale objawił, i mówili: «Błogosławiony niech będzie Ten, który ustrzegł swoją świątynię od zbezczeszczenia».


Przypisy

15,25 - Por. 1 Mch 7,43-50.

Zobacz rozdział