2 Mch 15,7-8

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Przygotowanie do bitwy
15 7 Machabeusz zaś miał niezmienną ufność i pełną nadzieję, że uzyska pomoc od Pana. 8 Upomniał swoich żołnierzy, żeby nie przerażali się, gdy poganie będą nacierać, żeby wtedy pamiętali o pomocy Nieba*, której doznali poprzednio tyle razy. Teraz więc również mają się spodziewać zwycięstwa, jakiego im udzieli Wszechmocny.


Przypisy

15,8 - "Nieba" - zob. 1 Mch 3,18.20.

Zobacz rozdział