2 Mch 2,4-6

LISTY
Drugi list
2 4 Było w tym piśmie [napisane], jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot* i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę*, na którą Mojżesz wstąpił i [z której] przyglądał się dziedzictwu Bożemu, 5 przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił kamieniami. 6 Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć.


Przypisy

2,4 - "Namiot" - w którym stała Arka Przymierza przed wybudowaniem świątyni: "górę" - Nebo; por. Pwt 34,1-4.

Zobacz rozdział