2 Mch 5,21

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Król Antioch IV w Jerozolimie*
5 21 Antioch zabrał ze świątyni tysiąc osiemset talentów i szybko oddalił się do Antiochii, wierząc w swej pysze i wyniosłości serca, że ziemię uczyni spławną, a morze dostępne dla podróży pieszych.


Przypisy

5,11 - Por 1 Mch 1,20-24.

Zobacz rozdział