2 Mch 7,29

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Męczeństwo siedmiu braci i ich matki
7 29 Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania* odnalazła cię razem z braćmi».


Przypisy

7,29 - Przy powszechnym zmartwychwstaniu ciał.

Zobacz rozdział