2 P 2,1;3,16

Szydercy
2 1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu* tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
Wnioski
3 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma*, na własną swoją zgubę.


Przypisy

2,1 - Heretycy pomiędzy wiernymi.
3,16 - Mowa o księgach ST. Zatem listy św. Pawła uważano już za należące do Pisma świętego.

Zobacz rozdział