2 Sm 21,20

UZUPEŁNIENIA
Cztery wojny z Filistynami
21 20 I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi - razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy*.


Przypisy

21,20 - Tzn z Refaitów, czyli olbrzymów.

Zobacz rozdział