2 Sm 7,3

KRÓL DAWID
Dom Boży i pałac Dawida
7 3 Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».