2 Tm 2,1

Trudzić się po żołniersku!
2 1 Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to,


Zobacz rozdział